Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty

"Płynna nowoczesność", czyli ponowoczesność, jest wspaniałą, krótką i trudną książką, która udowadnia jak wiele można zawrzeć myśli i treści na raptem 110 stronach. Nie spodziewajcie się, że znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, najwyżej nowe pojęcia, które pozwolą nazwać Wasze refleksje dotyczące zglobalizowanego świata i na pewno pojawi się jeszcze więcej pytań. Bez wątpienia to książka dla osób zajmujących się filozofią, socjologią, prawem, zrównoważonym rozwojem, edukacją, lub mających rozterki związane z zagadnieniami: sprawiedliwości społecznej, tempem współczesnego życia, konsumpcją, migracją, utopiami, kryzysem, moralnością, etyką, relatywizmem

“Płynna nowoczesność”, czyli ponowoczesność, jest wspaniałą, krótką i trudną książką, która udowadnia jak wiele można zawrzeć myśli i treści na raptem 110 stronach. Nie spodziewajcie się, że znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, najwyżej nowe pojęcia, które pozwolą nazwać Wasze refleksje dotyczące zglobalizowanego świata i na pewno pojawi się jeszcze więcej pytań. Bez wątpienia to książka dla osób zajmujących się filozofią, socjologią, prawem, zrównoważonym rozwojem, edukacją, lub mających rozterki związane z zagadnieniami: sprawiedliwości społecznej, tempem współczesnego życia, konsumpcją, migracją, utopiami, kryzysem, moralnością, etyką, relatywizmem… Biografia Baumana budzi co najmniej tyle kontrowersji w Polsce, co jego dzieła i jest dla nas podręcznikiem historii najnowszej. Niezdecydowanym polecam jeden z ostatnich wywiadów profesora.

info@olabakowska.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT